Cykl bezpłatnych szkoleń!

Wiedza to najbardziej pożądana cecha wśród pracowników socjalnych - uważa tak aż 99,2% ankietowanych klientów pomocy społecznej!

Przejdź do formularza →
O projekcie

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

O projekcie

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ jest on współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.


Celem projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt jest w pełni finansowany z Funduszy Europejskich.


Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Co zapewniamy?

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Zwrot kosztów


Nocleg


Catering w trakcie trwania szkolenia


Materiały dydaktyczne


Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków


Zwrot kosztów

Catering w trakcie trwania szkolenia

Materiały dydaktyczne

Nocleg

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym


Termin: 3-4 września, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H Nieaktualne


2. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną


Termin: 10-11 września, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H


3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie


Termin: 12-13 września, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H


4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny


Termin: 17-18 września, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H


5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną


Termin: 19-20 września, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H


6. Psychopedagogika traumy

Termin: 7-8 października, Miejsce: Olsztyn, Warszawska 105/4H

Pamiętaj,

możesz zapisać się tylko na 1 szkolenie

Tematy i terminy szkoleń

Nie przegap szansy, zapisz się już teraz!

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Administrator danych, Polityka prywatności